Welkom  op  website     www.yogatrudematla.nl

 

Yoga en meer... Trude Matla-van der Veer                        (kvk  27351325)

Yogavakantie Frankrijk, Zwangerschapsyoga, Babymassage, Power Yoga, Seniorenyoga,

Kinderyoga, Adembegeleiding, Gezichtsgymnastiek, Personal Training en meer? Klik op Specialisaties!

Oefening van de maand? Maanmeditatie? Klik op Nieuws.

VYN-erkende bijscholingen voor docenten? Klik op Wat is VYN?

 

Trude (links op de foto met collega's) geeft yogalessen sinds eind 1988

in Zoetermeer  en Moerkapelle. Binnenkort werkt zij weer mee aan BRAVO! Activiteitenaanbod Bewegen 55+ in Moordrecht.

 

Zij volgde de 4-jarige (500 uurs) studie bij de Saswitha Opleiding, te Bilthoven (www.yoga-saswitha.nl). Certificaten voor Specialisaties  werden behaald voor diverse doelgroepen: Yoga voor kinderen,Yoga voor ouderen en gehandicapten, Zwangerschapsyoga en Power/asthanga yoga. Deze laatste  lesbevoegdheid behaalde zij bij het Dasra Center in Montfoort. In de specialisaties vinden nieuwe toepassingen plaats  van de zeer oude yoga oefenmethode. Verder behaalde zij deelcertificaten voor Adem Therapie I en II, Ayurvedische beginselen en Ayurvedische massage. Via regelmatige bijscholing (verplicht voor leden van de Vereniging van Yogadocenten Nederland VYN) houdt zij  zich op de hoogte van ontdekkingen en ontwikkelingen op het gebied  van problemen en ziekten o.a. ME (CVS), whiplash, nek-, schouder- en  rugklachten, bekkenpijn en/of -instabiliteit, incontinentie en hyper ventilatie. In zowel 2005 als 2008 volgde zij 15 daagse Satyananda Yoga cursussen in de  ashram van de Bihar School of Yoga, in  Rikhia, de enige yoga universiteit in India. In mei 2010 reisde  zij naar Pipalkoti, Himalaya voor een cursus van 14 dagen volgens de  traditie van het Brahmrishi Yoga Traning College in Chandigarh, India. Kenmerkend voor Trude is de nuchtere en praktische manier van  lesgeven; het respect voor de yogatraditie gekoppeld aan een eigentijdse toepasbaarheid en het gebruik van de adem tijdens de  oefeningen.

 

Trude  publiceerde artikelen in het Tijdschrift voor Yoga  (www.tijdschriftvooryoga.nl) en is vaste columniste bij de  Nieuwsbrief van de Vereniging van Yogadocenten Nederland VYN  www.yoganederland.nl), lid van de Europese Yoga Unie.

 

Professionaliteit.  Trude volgt bijna doorlopend her-, bij- en nascholingen. Dit is als  lid van de VYN verplicht. Tevens vormt zij - met collega-docenten  rondom Rotterdam - een studiegroep (“de Masterclass”) om hun  professionaliteit te vergroten en elkaar te inspireren. Met hetzelfde  doel is ze daarnaast lid van de Intervisiegroep Yoga Regio Den Haag  en neemt zij regelmatig deel aan het jaarlijks Europese Yoga (Bijscholings) Congres in Zinal, Zwitserland. Inmiddels geeft zij ook VYN-erkende bijscholingen aan collega-yogadocenten en treedt zij op als gastdocent voor de 4e jaars van erkende Yogaopleiding YogaRoots voorheen Tsondru in het zuiden des lands.

 

(Deze website kwam tot stand dankzij de hulp van Patty Casander.)

 

 

 

YOGA EN MEER..... TRUDE MATLA-VAN DER VEER

 

Programma 2018-2019 Hatha Yoga (HY: van mild tot krachtig) 

 

 

Maandag

in Zoetermeer

per 1 september 2018 vervallen

 

 

Op Afspraak aan huis of op gehuurde locatie zijn privé- of gelegenheidsgroepslessen te boeken.

 

Data nader overeen te komen.

Kennis maken met vele vormen

van yoga, zoals o.a. Zwanger-

schapsyoga, Poweryoga, Yoga

bij (urine) incontinentie,

Yoga Nidra en meer...

 

Woensdag

Op Moer Dorpshuis in

Moerkapelle

HY

HY 

HY

10.00-11.00 uur

(optie seizoen 2019/2020 bij voldoende belangstelling

11.15-12.15 uur )

19.45-20.45 uur

12, 19, 26 september, 3, 10, 17

oktober, 7, 14, 21, 28 november,

12 december 2018 (12x)

9, 16, 23, 30 januari, 6,

13 februari, 6, 13, 20, 27

maart, 3, 10, 17, 24 april

2019 (13x)

 

seizoen 2019/2020

Power yoga in Moordrecht

Studio Suzon

Donderdagavond

PY

20.15.-21.15 uur

bij voldoende aanmeldingen

van september 2018 t/m

mei 2020

 

 

 

-Bij onvoorziene omstandigheden zal het rooster aangepast worden. Dit zal dan per email en/of tijdens de les worden meegedeeld. -Het is mogelijk om te kiezen voor een heel seizoen (25 lessen), of een verkort seizoen (20 lessen) of blokjes van 5 lessen*. Laat tijdig weten wanneer je komt.

 

-Het lesgeld voor 25 lessen bedraagt totaal € 222,50 en mag betaald worden in twee termijnen van elk € 111,25 voor of tijdens de eerste les in september 2018 en de eerste les in januari 2019. Dit goedkope tarief geldt uitsluitend voor deelnemers aan het hele seizoen van 25 lessen.

 

-Het lesgeld voor 20 lessen bedraagt € 190,00 en mag betaald worden in twee termijnen van elk € 95,00 voor of tijdens de eerste les in september 2018 en de eerste les in januari 2019. Indien je aan meer dan 20 lessen toekomt, betaal je aan het einde van het seizoen € 9,50 per extra gevolgde les bij.

 

-*Ook is het mogelijk om in blokjes van 5 lessen te betalen. Het lesgeld per blok bedraagt € 55,00 te voldoen voor of tijdens iedere eerste les van vijf. De looptijd blijft beperkt binnen het seizoen 2018/19.

 

-Een losse- proef- of introductie les kost voor iedereen € 11,50, eventueel te verrekenen met het vervolgens verschuldigde lesgeld.

 

-Gegevens en prijzen voor zomer yoga worden per email bekend gemaakt.

 

-Betalingen graag òf per overschrijving naar IBAN NL26INGB0001962832 tnv GW Matla-vdVeer, onder vermelding van je lesdag, -uur en je naam. Het bedrag dat je betaalt, geeft gelijk je keuze aan; òf contant in een envelop met je naam, de datum en het bedrag. Voor inwoners van Zoetermeer geldt: Cheques van de ZoetermeerPas zijn welkom!

 

-Trek kleding aan waarin je gemakkelijk kunt bewegen en neem een flesje water mee en een badlaken o.i.d. voor de oefeningen op de mat. Yogamatten, plaids en kussens zijn aanwezig.

 

 

 

VERHINDERD? Laat het, indien mogelijk, z.s.m. weten. Een ander kan op jouw plaats inhalen. Geen gehoor op 0182 725283? Sms naar 06 50816170. WhatsAppen mag en emailen kan natuurlijk ook naar trudematlaveer@gmail.com Gemiste lessen kunnen in overleg worden ingehaald.

 

 

 

 

 

INSCHRIJVEN. Bij aanvang van elk nieuw seizoen (september) dient een inschrijfformulier ingevuld te worden, om gegevens betreffende gezondheid, adres, telefoon en email etc. up-to-date te houden. Cursisten van het vorige seizoen krijgen voorrang. Alleen bij voldoende aanmeldingen gaan de lessen door. In augustus krijg je per email een uitnodiging voor de eerste les in september.

 

 

 

 

 

OPZEGGEN graag één maand voor het verschuldigd zijn van een nieuwe betalingstermijn. In principe verbindt men zich voor het gehele seizoen - ook bij betaling in termijnen - en worden er geen lesgelden terugbetaald. In uitzonderlijke gevallen wordt samen naar een oplossing gezocht. Breng dit zelf s.v.p. ter sprake.

 

 

 

 

 

WATERDRINKEN. Na de les is er gelegenheid om vragen te stellen of even na te praten. Het goed is om iets te drinken. Wil je je eigen flesje water meebrengen?

 

 

 

SAMENSTELLING VAN DE GROEPEN. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen beginners en gevorderden, evenmin in sekse en leeftijd. De grootte van de groepen is maximaal ongeveer 15 personen.

 

 

 

GEZONDHEID.Raadpleeg - bij twijfel of je gezondheidstoestand toelaat yoga te gaan beoefenen - de huisarts, behandelend therapeut of specialist.

 

 

 

VERZUIM DOCENTE. Er wordt altijd zo veel mogelijk naar een oplossing gezocht in de vorm van verzetten van de lesdata of het aanstellen van een vervangende docent. Bij maximaal 3 maal verzuim per seizoen (wegens kortdurende ziekte of bijzondere omstandigheden en zonder vervanging), wordt geen lesgeld gerestitueerd. Bij verzuim van de docente wegens arbeidsongeschiktheid dienen 6 lessen doorbetaald te worden. Indien de verzuimperiode langer duurt, is slechts de helft van het lesgeld verschuldigd over de lessen die niet gegeven worden na die periode. Na 12 niet-gegeven lessen gedurende een aan-eengesloten periode is geen lesgeld meer verschuldigd. Dit geldt ook voor cursisten die in termijnen betalen. Teveel betaalde bedragen worden terugbetaald indien een rekeningnummer bekend is. Bij overlijden van de leerkracht volgt geen enkele restitutie.

 

 

 

ALGEMENE TIPS. Tijdens de les s.v.p. geen volle maag, kauwgom, parfum en GSM. Zorg dat je op tijd, voor de aanvang van de les, aanwezig bent. Verzuim is voor eigen rekening, maar wanneer er ruimte is, kan de les op een ander tijdstip, binnen hetzelfde seizoen, worden ingehaald. Draag gemakkelijk zittende (sport)kleding en breng warme sokken, een vest/trui mee en een groot badlaken o.i.d. voor over de mat. En water!

 

 

 

 

 

WAT IS HATHA YOGA? Je kunt yoga beschouwen als een oude oosterse leer die als doel heeft je te leren je geest tot rust te brengen en je lichaam gezond te maken, zodat je in harmonie met jezelf en met je omgeving kunt leven. Wanneer je yoga tot een vast onderdeel in de dagelijks leven maakt, zal de betekenis van deze definitie je duidelijk worden. Maar ook wanneer je het wat kalmer aan wilt doen, is het mogelijk de positieve invloed van de yoga in je leven te ervaren.

 

In de meeste gevallen leven we erg naar buiten gericht. We reageren veelal onbewust op de talloze prikkels die op ons afkomen. Dit kost erg veel energie en vaak kunnen we ons daardoor ontevreden en uitgeput voelen. We hebben dan het gevoel dat we geleefd worden en niet aan onszelf toekomen. Door toe te geven aan al die prikkels zijn we vervreemd geraakt van wie we werkelijk zijn. Hatha yoga biedt een systeem wat je leert tot jezelf te komen door naar binnen te keren en kontakt te maken met je eigen lichaam, te leren ontspannen door aandachtig te zijn, je bewust te worden welke spieren of gebieden in je lichaam gespannen zijn, te ontdekken waar je grenzen zijn met betrekking tot spanningen, het belang van de adem te ontdekken in het bewerkstelligen van ontspanning.

 

 

 

 

YOGA-BOEKEN? Leuke boeken die je kan gebruiken als ondersteuning bij het thuis oefenen zijn “Yoga maakt blij, fit en ontspannen”, van Corrie Koot. Ik kan er een voor je meebrengen. Of kijk eens in de bibliotheek, bijvoorbeeld naar “Yoga Doen, Chakra's ervaren”, van Mieke de Bock en Miriam Wapenaar. Oefen als het enigszins kan dagelijks in een verwarmde en goed geventileerde ruimte, waar je niet gestoord kan worden. Doe gemakkelijk zittende, liefst katoenen kleding aan. Oefen met de aandacht naar binnen gericht. Zoek je grenzen op, maar overschrijd ze niet. Oefen bij voorkeur op een harde ondergrond, bijvoorbeeld op een yogamatje met je eigen yogabadlaken. Gebruik een timer, dan hoef je niet steeds op de klok te kijken. Ochtendmensen oefenen bij voorkeur na het opstaan, voor het ontbijt. Avondmensen later op de dag, in ieder geval enige uren na de maaltijd. De oefeningen altijd afsluiten met een korte ontspanning.

 

 

 

HOE IS EEN HATHA YOGA LES OPGEBOUWD ?

 

Elke les wordt voorafgegaan door een korte ontspannings-oefening, waarin je lichaam en geest voorbereidt op het naar binnen keren en met alle aandacht in het eigen lichaam zijn. Meestal wordt een korte tekst voorgelezen over de werking van yoga of de yoga filosofie. Een les bestaat uit een reeks lichaamshoudingen (asana’s) die een genezende werking hebben op de lichaamsfunkties. Sommige houdingen houd je enige tijd aan, waarbij je vaak de ogen sluit om de blik naar binnen te richten. De aandacht waarmee je de houding uitvoert en de mate van spanning in je spieren bepalen de heilzame werking. Deze kan ontspannend zijn, maar ook het ontwikkelen van kracht en stevigheid in je lichaam is een belangrijk onderdeel van de yoga. Belangrijk is dat je niets forceert, maar respect hebt voor je eigen grenzen. In de lessen leer je hoe je dit het beste kunt doen. Tijdens de les wordt ook veel aandacht besteed aan de adem. Je leert deze zo natuurlijk mogelijk te laten zijn en het vanzelf komen en gaan van de adem waar te nemen. Vaak observeer je de uitwerking van de oefening op je lichaam. Tegelijkertijd kun je het heilzame effect op je geest ervaren. Alle lessen worden afgerond met een intensieve ontspannings-oefening, soms begeleid door een visualisatie, waarin het lichaam volledig tot rust komt. We sluiten gezamenlijk af en drinken het zelf meegebrachte water. Er is dan ook gelegenheid om op vragen in te gaan. Als je meer wilt weten of persoonlijke aandacht wenst, maak dan even een afspraak.

 

 

 

POWER- ASHTANGA YOGA ?

 

Deze vorm van intensieve yoga is afgeleid - of een mix - van de Ashtanga yoga van Pattabhi Jois, Mysore, India. In de Ashtanga yoga ligt de routine/les vast, waardoor verdieping van de houdingen ontstaat. Bij Power yoga kan door de docent een mix gemaakt worden van elkaar opvolgende oefeningen. Vanaf de start van een serie (flow) met de herhalingen van twee zonnegroeten (surya A en B), volgen de asana's elkaar als een golvende beweging op, de ogen open, gericht op een drishti (aandachtspunt, zoals handen, voeten, horizon etc.), terwijl je gebruik maakt van een milde vorm van een of twee bandha's en dit alles op het ritme van de specifieke ujjayi adem. De zittende houdingen worden verbonden met een vinyasa. Deze verbindingen kunnen, net als onderdelen van de zonnegroeten, gaandeweg groeien van lopen naar stappen, naar een behendig sprongetje. Dit is leuk! Deze lessen zijn bestemd voor diegenen die Power Yoga met respect voor de yoga traditie en op een correcte manier willen ervaren. Tijdens de cursus wordt uitleg van de Sanskriet termen gegeven. We bouwen met elkaar een complete serie van ongeveer 45 minuten op, gevolgd door een ontspanning van max. een kwartier. Een van de opvallende aspecten is dat tijdens de statische houdingen de docent af en toe naar de cursisten toegaat en de houding zorgvuldig begeleidt, stimuleert en ondersteunt, waardoor er voelbaar meer ruimte ontstaat. Met Power yoga kun je variëren, mixen en spelen. Er ontstaat een energiestroom (flow genoemd), stappen worden sprongetjes. en de verdieping volgt, vooral tijdens het rustig verblijven in de vaak pittige houdingen die je afwisselt met de dynamische verbindingen. En het is verbazend wat het met je doet. Na een serie 'smorgens vroeg voel je je de hele dag fit. Van harte aanbevolen om thuis te gaan oefenen dus!

 

Uit hygiënisch oogpunt wordt op je eigen mat oefenen, thuis en in de les, aanbevolen. Power yoga sticky mats zijn te koop in sportwinkels of via internet. Let erop liever niet korter dan twee uur van te voren een lichte maaltijd te gebruiken. Na de les is het verstandig veel te drinken om te voorkomen dat je hoofdpijn krijgt. Breng je waterflesje en een sporthanddoekje mee!

 

 

 

ZOMERYOGA, GEZICHTSGYMNASTIEK, MEDITATIE OF THEMA-LESSEN Soms worden er voor alle cursisten extra bijeenkomsten georganiseerd. Heb je zelf een wens of idee, laat het weten s.v.p.

 

 

Privacy statement

 

 

 

Ondergetekende, Trude Matla-van der Veer, yogadocente, ook handelend onder de naam Yoga en meer... Trude Matla-van der Veer, verzorgt diverse vormen van yoga onderricht in groepen of individueel en verricht daaraan gerelateerde werkzaamheden.

 

 

 

Om u van dienst te zijn verwerk ik hiervoor bepaalde persoonsgegevens. Deze door u zelf verstrekte gegevens worden verwerkt en bewaard conform de AVG wetgeving. De volledige Privacy verklaring kunt u vinden in de andere bijlage, opvragen of (binnenkort) inzien via de website www.yogatrudematla.nl. Deze site is een online folder waar u informatie kunt vinden over Yoga en meer... Trude Matla-van der Veer en hoe u contact kunt opnemen. Deze site wordt door mij niet gebruikt om gegevens te verzamelen, te bewaren en/of door te geven.

 

 

 

Trude Matla-van der Veer

 

Yoga en meer... Trude Matla-van der Veer

 

Telefoon nummer 0182 725283

 

e-mail adres trudematlaveer@gmail.com

 

correspondentieadres Prinses Alexiahof 28, 2841 VX Moordrecht

 

website www.yogatrudematla.nl

 

KVK Rotterdam 27351325

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSONAL YOGA TRAINING.

 

Personal training: Samen bekijken we welke vorm van yoga bij je past en daarmee gaan we aan de slag. Ook om je ideale gewicht te bereiken, gewrichtsproblemen etc. Privé-sessies op afspraak : o.a. Midlife yoga, Ademtherapie, Incontinentie-yoga, Zwangerschapsyoga en Yoga na de bevalling, Adviezen op gebied van bewegen, voeding, stress en vitaliteit, Gezichtsgymnastiek.

 

 

 

YOGAVAKANTIE IN FRANKRIJK ?

 

Voor de vierde keer was er een succesvolle vakantie week onder leiding van Maartje van Luipen en Trude Matla in juni 2016 in (01680) LHUIS, Rue du Gollet 149, HAMEAU LE GOLET. In 2018 gingen we weer! Ruimte en vrijheid, vriendschap, yoga, meditatie, wandelingen, zwemmen, picknicks, bezoek aan een markt, vrije tijd en meer... in de prachtige natuur van de voor-Alpen.

 

Kijk uit naar de aankondiging en vraag het inschrijffomulier aan via trudematlaveer@gmail.com

 

 

 

LES LOCATIES:

 

Moerkapelle; Dorpshuis Op Moer, Raadhuisstraat 34,  Moerkapelle. Grote gratis parkeerplaats.

 

Moordrecht; voor prive lessen etc. Yoga Studio SuZon, Westbuurtstraat 8, Moordrecht.

 

 

 

Over de docente: Trude is Hatha Yoga docente sinds 1988 en geeft senioren-, zwangerschapsyoga en onderricht babymassage. Ze gaf yogales aan kinderen via BRAinS en momenteel aan senioren via BRAVO in Zuidplas. Zij kreeg haar opleiding van Jos Plenckers bij de Saswitha Stichting, waarna ze zich verder verdiepte via talloze bijscholingen, o.a. 3 x in India. Eind december 2004 heeft zij haar lesbevoegdheid power yoga behaald. In april 2006 volgde zij een intensieve Teacher training Ashtanga Yoga bij de Amerikaanse yogaleraar David Swenson. In februari 2009 werd een opleiding voltooid tot Personal Yoga Trainer. Zij blijft zich bijscholen en op de hoogte houden van nieuwe inzichten in de. fysiotherapie en medische wetenschap. Sinds 2011 geeft ze VYN-erkende bijscholingen aan collega-yogadocenten en sinds kort is ze gastdocente bij een VYN erkende yoga opleiding, alsmede invalkracht bij Urban Life Health Centre, Zoetermeer.

 

 

 

Yoga en meer.... Trude Matla-van der Veer
Prinses Alexiahof 28, 2841 VX Moordrecht
0182 725283 - 06 50816170

www.yogatrudematla.nl /
trudematlaveer@gmail.com

-
kvk 27351325

 

  • agb code 90101405 t.b.v. Zwangerschapsyoga

  • VYN lid 1129

  • - Yoga Alliance RYT 200 ID213643 (voor Personal yoga trainer, Power Yoga, Easy Flow, Asana's begeleiden, Anatomie em blessures)

 


Hatha Yoga groepslessen sinds 1988; Moerkapelle, Moordrecht en Zoetermeer
personal yoga trainer + yoga voor alle leeftijden + zwangerschapsyoga + incontinentieyoga + ayurvedische (baby) massage + power/ashtanga yoga + hormoonyoga (midlife – menopauze) + bones for live + meditatie + adembegeleiding + gezichtsgymnastiek + yogavakanties + vyn erkende bijscholingen

 

INSCHRIJFFORMULIER Voorbeeld

 

Zo spoedig mogelijk inleveren s.v.p. of opsturen per email naar (trudematlaveer@gmail.com) of per post naar Trude Matla-van der Veer, Prinses Alexiahof 28, 2841 VX Moordrecht, 0182 725283 / 0650816170.

 

INSCHRIJFFORMULIER

 

naam en voorletters

 

roepnaam

 

beroep

 

adres

 

postcode en woonplaats

 

telefoon thuis / werk

 

geboortedatum

 

IBAN rekening

 

email-adres:

 

verklaart kennis te hebben genomen van de inhoud van de folder, belooft de financiele verplichtingen na te komen en geeft zich hierbij op voor hatha/power* yogales:

 

1e voorkeur: plaats: Moerkapelle woensdag; tijd:.......................

 

 

 

2e voorkeur: plaats: Moerkapelle woensdag, tijd:.......................

 

Proefles? Ja/nee

 

Wijze van betaling: kontant / per bank* ineens / verkorte cursus / in blokjes*

 

*doorhalen wat niet van toepassing is. ZoetermeerPas is welkom!

 

 

 

Gezondheidsverklaring (deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld):

 

Bent u goed gezond?

 

Gebruikt u medicijnen? Zo ja, waarvoor?

 

Bent u momenteel onder (dokters)behandeling? Zo ja, waarvoor?

 

Eventuele bijzonderheden:

 

datum: naam (of indien mogelijk handtekening):

 

PRIVACY STATEMENT

 

 

Privacyverklaring

 

 

 

Ondergetekende, Trude Matla-van der Veer, yogadocente, ook handelend onder de naam Yoga en meer... Trude Matla-van der Veer, verzorgt diverse vormen van yoga onderricht in groepen of individueel en verricht daaraan gerelateerde werkzaamheden.

 

 

 

Om u van dienst te zijn verwerk ik hiervoor bepaalde persoonsgegevens. Deze door u zelf via een inschrijfformulier of op andere schriftelijke of mondelinge wijze verstrekte gegevens worden uitsluitend bewaard om u te informeren over lesprogramma’s en roosters, om u uit nodigen voor lessen waarvoor u zich hebt opgegeven, om met u te communiceren over administratieve zaken zoals betalingen, om een factuur en/of verklaring van betaling en/of gevolgde lessen te verstrekken, om een persoonlijke situatie te bespreken of een blijk van meeleven te kunnen sturen. Van overige door uzelf verstrekte persoonlijke gegevens of mededelingen worden voor zover en zolang nodig uitsluitend een minimale notitie op papier bewaard om op verantwoorde wijze les te kunnen geven.

 

De website www.yogatrudematla.nl is een online folder waar u informatie kunt vinden over Yoga en meer... Trude Matla-van der Veer en hoe u contact kunt opnemen. Deze site wordt door mij niet gebruikt om gegevens te verzamelen, te bewaren en/of door te geven.

 

 

 

De door uzelf meegedeelde persoonsgegevens die bewaard worden in contactgegevens van elektronische post en/of op papier kunnen zijn:

 

-voor en achternaam

 

-bedrijfsnaam

 

-postadres

 

-telefoonnummer (vaste lijn en/of mobiel)

 

-e-mailadres

 

-geboortedatum

 

-gezondheidsverklaring

 

 

 

Daarnaast wordt in contactgegevens van elektronische post en/of op papier ook bijgehouden waaraan u deelneemt en gedurende welke periode.

 

 

 

Er worden geen persoonsgegevens verstrekt aan derden, tenzij op individuele basis en na uw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming of verzoek hiertoe. Alle digitale informatie wordt beveiligd volgens de coderingstechnologiën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector en/of de AVG wetgeving. U heeft altijd het recht om in te zien welke gegevens ik van u bewaar en om deze te laten wijzigen, verwijderen of overdragen. Nadat u gestopt bent met het volgen van les worden alleen de voor de Belastingdienst noodzakelijke gegevens volgens de wettelijke termijn bewaard. Andere gegevens worden niet langer bewaard dan nodig voor afronding van de administratie. De voor vastlegging en raadpleging gebruikte middelen worden zo zorgvuldig mogelijk bewaard en bijgehouden om verlies of misbruik te voorkomen. Mocht dit ondanks de voorzorgsmaatregelen toch geconstateerd worden, dan zal hiervan melding gedaan worden op de door de Autoriteit Persoonsgegevens aangegeven wijze. U kunt contact met mij opnemen als u denkt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik.

 

 

 

 

 

Trude Matla-van der Veer

 

Yoga en meer... Trude Matla-van der Veer

 

Telefoon nummer 0182 725283

 

e-mail adres trudematlaveer@gmail.com

 

correspondentieadres Prinses Alexiahof 28, 2841 VX Moordrecht

 

website www.yogatrudematla.nl

 

KVK Rotterdam 27351325

 

 

 

Trude schrijft over yoga

en meer.....

(columns, boekrecensies etc.)

 

 

Vraag info, folders en/of inschrijfformulieren aan via trudematlaveer@gmail.com

 

 

najaarsstorm in amsterdam 2013