VYN ERKEND (3 bijscholingspunten, 1 dagdeel)  
YOGA bij urine incontinentie, een compleet leerplan

 Bekkenbodemspier-oefeningen,  toiletgedrag en blaastraining

 
Inhoud  van de bijscholing:
Tijdens een  praktische bijscholing zetten we de werking van de blaas en diverse  plasproblemen op een rijtje, behandelen we toiletgedrag en -houding,  blaastraining en een oefenserie. De bekkenbodemoefeningen en  blaastraining kunnen  ook preventief werken. Ze worden aanbevolen bijvoorbeeld na een  bevalling, in de overgang, na een buikoperatie, na een lange  ziekteperiode, na een zwaar dieet of bij beroepen met zware  lichamelijke arbeid. De oefeningen verbeteren de lichaamshouding en  versterken de bekkenbodemspieren.

  

Duidelijk  is en blijft:  Laat een arts  raadplegen wanneer (of zodra) de klachten een  probleem vormen!

 

Resultaat  bij mannen en vrouwen, van jong tot oud: Oefeningen zijn in principe  voor iedereen die last heeft van urineverlies zinvol. Mannen hebben  er evenveel baat bij als vrouwen. Sterkere  spieren helpen dus, maar voortdurend te sterk aangespannen spieren  kunnen ook problemen veroorzaken.

 

Een  syllabus – met een kopie-artikel over prostaat klachten,  afbeeldingen  en beschrijvingen van de oefeningen zal worden  uitgereikt in een ingebonden map in A4 formaat. Aan het eind van de  bijscholing zal een evaluatie formulier en een certificaat van  deelname worden uitgedeeld.

 

Waarom  zou je deze bijscholing volgen?

Dit  is toe  te passen tijdens de (senioren)yogales of tijdens speciaal onderricht  aan cursisten met plasproblemen.
Onlangs bracht een deelneemster aan de seniorenyoga het onderwerp ter sprake,  met de vraag: “Weet jij daar soms oefeningen voor?” Ze kreeg  algehele instemming van de anderen en het werd voor meer dan de helft een bekkenbodemoefeningen-les. Vaker nemen mensen me even apart met  de vraag of ik soms oefeningen voor incontinentieproblemen weet. Dan  bied ik er enkele aan  in de eerstvolgende les en geef de betrokkene  een kopietje met een paar oefeningen. In een creatieve bui heb ik de  oefeningen op een rijtje gezet, samen met de meest gesignaleerde  plasproblemen en waardevolle instructies voor toiletgedrag,  wc-houding en de blaastraining.  Ik heb er een compleet ontwerp voor  een lesplan aan toegevoegd, waar natuurlijk mee gevarieerd kan  worden..De oefeningen kunnen goed tijdens een yogales worden  geintegreerd of naar keuze in privélessen en kleine groepen worden aangeleerd. 

Minimaal aantal deelnemers  8, maximaal aantal deelnemers  12.

Meenemen: yogakleding, groot badlaken, schrijfmateriaal, lunch.

Aan het eind van de dag wordt een deelname certificaat  uitgereikt. 

 

 

 

Trude schrijft over yoga

en meer.....

(columns, boekrecensies etc.)

 

 

Vraag info, folders, huidig lesprogramma en/of inschrijfformulieren aan via trudematlaveer@gmail.com

 

 

najaarsstorm in amsterdam 2013