Wat  doet de  VYN?

 

De  Vereniging Yogadocenten Nederland (VYN) zorgt voor yoga met  kwaliteit.

 

De  Vereniging zet zich sinds 1978 met hart en ziel in voor al haar  leden en hun (potentiële)
cursisten.

 • Ze  behartigt de belangen van de aangesloten leden.

 • Zij zet  zich in voor het verhogen van de kwaliteit van yogalessen en  opleidingen in Nederland. Zij waarborgt de kwaliteit van lessen en  opleidingen zoveel mogelijk.

 • De  Vereniging biedt informatie over yoga aan docenten, cursisten, media
  en overige belangstellenden.

 • De  Vereniging is aangesloten bij de Europese Yoga Unie.

 

Hoe  doet de VYN dat?

 

 • De  Vereniging toetst yoga-docentenopleidingen en bijscholingen voor  docenten aan nationaal en Europees  vastgelegde  criteria. Dit gebeurt via het zogenoemde Basis Programma Opleidingen  (BPO) en het Internationale Training Programma, waarin staat waaraan  een opleiding moet voldoen om kwaliteitsdocenten af te leveren.

 • Afgestudeerden  aan deze opleidingen hebben een gedegen scholing als basis om
  verantwoorde yoga van goede kwaliteit ter kunnen bieden.

 • De  Vereniging is een informatiepunt op het gebied van yoga en behandelt  klachten. Zij doet aan hoor en wederhoor, biedt zonodig mediation
  en treft eventueel sancties.

 • Zij biedt  aangesloten docenten allerlei faciliteiten voor hun  beroepsuiutoefening.

 

 Wat  levert het lidmaatschap op?

 

 • Nieuwe  cursisten kunnen via de website een docent zoeken.

 • Recht op  het voeren van het logo van de VYN waarmee cursisten je kunnen  her-kennen als gecertificeerd docent.

 • Collectieve  verzekeringen.

 • Erkende  bijscholingen.

 • Gezamenlijke  publiciteit.

 • Een jaarlijks congres.

 • Belangenbehartiging  in actuele zaken.

 • Het vinden en in contact komen met collega yogadocenten.

 • Ondersteuning bij de behandeling van klachten.

 

Hoe zit de Vereniging in elkaar?

 

Behalve het bestuur zijn er vijf commissies:

 

 • De  toetsingscommissie certificeert yoga docentenopleidingen aan de hand  van het Basis Programma Opleidingern en Internationaal Program.

 • De  bijscholingscommissie toetst de kwaliteit van bijscholingen aan de  gestelde normen.

 • De  klachtencommissie behandelt klachten en toest ze aan de beroepscode.
  Zij past hoor en wederhoor toe en adviseert het bestuur over de  van de klacht.

 • De  aannamecommissie gaat na of de aangemelde yogadocenten voldoen aan
  de gestelde eisen en registreert de nieuwe leden.

 • De  congrescommissie organsieert het jaarlijkse congres.

 
secretariaat@vyn.nu; www.yoga-nederland.nl;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trude schrijft over yoga

en meer.....

(columns, boekrecensies etc.)

 

 

Vraag info, folders, huidig lesprogramma en/of inschrijfformulieren aan via trudematlaveer@gmail.com

 

 

najaarsstorm in amsterdam 2013